Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle Vsetín, Překlady a tlumočení Soudní tlumočník pro anglický jazyk Mgr. Jana LaSalle Vsetín, překlady

Můj hlavní přínos pro vás

Zakládám si na kvalitě. Jako soudní tlumočník mám právo opatřit překlad tlumočnickou doložkou s úředním razítkem. Jelikož si zakládám…  

Profesionální překladatelské služby

Poskytuji překladatelské služby z anglického jazyka do českého a naopak. Jakožto soudní tlumočník anglického jazyka mohu své překlady opatřit…  

Moje tradice, historie, zkušenosti

V letech 2011/12 jsem absolvovala dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK – JURIDIKUM – Ústav pro…  

Co umím opravdu nejlépe

Překládám hlavně právní dokumenty osobní dokumenty (rodné listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z rejstříku trestů, oddací listy, atd.) …  

Důvody proč si vybrat mě

  1. Spolehlivost

  2. Kvalita

  3. Preciznost

Moje jazykové vzdělání

jmenování soudním tlumočníkem jazyka anglického(2010) Pedagogická fakulta MU v Brně program celoživotního vzdělávání – učitelská způsobilost…

Výhody, které nabízím

  1. Veškeré překlady do angličtiny jsou přečteny a v případě potřeby korigovány rodilým mluvčím. Služba je zahrnuta v ceně překladu.

  2. Poskytuji překlady s tlumočnickou doložkou a úředním razítkem.

Komora soudních tlumočníků Garantovaný překladatel/firma Překlady a tlumočení
Osobní doporučení
Reklama:

Jazykové weby