Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Kvalitu překladů se snažím zajistit svým neustálým sebevzděláváním. Každoděnně jsem v kontaktu s „živým“ jazykem – s angličtinou a s rodilými mluvčími. Při překladech provádím několikrát pečlivě kontrolu přeloženého textu, důsledně vyhledávám vhodnou terminologii, a v případě potřeby konzultuji text s odborníky nebo se zákazníkem.

Jsem členem asociací - profesních organizací

Komora soudních tlumočníků

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR) je dobrovoulnou organizací sdužující soudní tlumočníky jmenované podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění. KST ČR zajišťuje zvyšování kvalifikace a informovanosti svých členůvzájemnou výměnou zkušeností a poznatků z oblasti soudního tlumočení. Pořádá semináře, besedy, instruktáže a školení pro soudní tlumočníky.

Mgr. Jana LaSalle

Pod Babykou 277, Vsetín
Reklama:

Jazykové weby