Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle, Příjem a zpracování zakázek

Příjem a průběh překladatelských zakázek

1) Telefonická domluva na podrobnostech zakázky. U pravidelných klientů není nutná.
2) Zadání formou e-mailu - zaslání textu, popř. podkladových materiálů
3) Průběžná komunikace v průběhu zakázky - dle potřeby
4) Dodání zakázky dle dohody s klientem
5) Fakturace

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

U nových klientů preferuji nejprve telefonickou domluvu, abych zjistila požadavky a seznámila se klientovými potřebami. Další komunikace již obvykle probíhá e-mailem. Zadání zakázky vždy klientovi potvrzuji, aby měl jistotu, žu budu na zadání pracovat. Z hlediska fakturace probíhá vyúčtování dle dohody s klientem. Splatnost faktury a forma úhrady je také věcí dohody, z praktických důvodů je pochopitelně běžná platba převodem na účet.

Co si rozmyslet před objednáním služeb

V případě překladu je vhodné znát:

1. rozsah textu – počet normostran
a
2. Vámi požadovaný termín vyhotovení.

Počet normostran zjistíte následujícím způsobem:
Word dokument – nástroje (ve Wordu 2007 – revize)- počet slov – znaky bez mezer : 1500 = 1 normo strana

Jednota tlumočníků a překladatelů k výpočtu normostrany uvádí následující:
Normostrana (NS) se nejčastěji počítá tak, že počet znaků v textovém editoru dělíme 1500. Vychází se při tom z původní normy, kdy se ještě psalo na psacích strojích a kdy normostranu tvořilo 30 řádků po 60 úhozech. V takovém případě plná NS činila 1800 úhozů, tedy znaků + mezer. 1500 znaků (bez mezer) pak vychází přibližně na stejně a výpočet je spolehlivější.

Konečná cena se počítá na základě počtu normostran výstupního textu (tedy přeloženého dokumentu).

Mgr. Jana LaSalle

Pod Babykou 277, Vsetín
Reklama:

Jazykové weby