Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

Diplomy a osvědčení • Notářské listiny • Oddací listy • Osvědčení • Rodné listy • Rozhodnutí soudu • Výpisy z rejstříku trestů • Smlouvy

 • Osobní dokumenty Diplomy a osvědčení •  Lékařské zprávy a dokumentace •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Výpisy z rejstříku trestů •  Vysvědčení
 • Právní dokumenty Notářské listiny •  Osvědčení •  Pojišťovací dokumentace •  Protokoly •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Znalecké posudky •  Zplnomocnění
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Propagační materiály, letáky

Obory a odbornosti

Právo • Státní správa a samospráva • Marketing • Cestovní ruch • Jazykověda • Doprava, logistika • Pedagogika a vzdělávání • Gastronomie, pohostinství

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Poskytuji překladatelské služby z anglického jazyka do českého a naopak. Jakožto soudní tlumočník anglického jazyka mohu své překlady opatřit tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem. U překladů do anglického jazyka ze zásady zajišťuji VŽDY jazykovou korekturu rodilým mluvčím, která je v ceně překladu.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  U překladů se soudním ověřením se překlad svazuje s originálem překládaného dokumentu. Zákazníkům proto doporučuji, aby si opatřili kopii originálu, kterou je třeba ověřit. V rámci svých služeb mohu zajistit notářské ověření kopie. Překlad potom sváži s ověřenou kopií. Pokud se jedná o český text, je možno jej ověřit na městském úřadě nebo u notáře. Originály v anglickém jazyce ověřují pouze notáři. Soudně ověřené překlady mohu dle dohody doručit osobně nebo poštou.

 • Notářské ověření kopie  –

  Překlady se soudním ověřením se vždy napevno svazují buď s originálem textu nebo jeho notářsky ověřenou kopií. V pracovních dnech mohu do druhého dne od dodání originálu zajistit zhotovení jeho notářsky ověřené kopie, který si zákazník přeje přeložit, a tuto kopii následně svážu s přeloženým textem. Zákazníkovi tak zůstane neporušený originál.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  U veškerých textů, které překládám do angličtiny, nechávám VŽDY automaticky udělat korekturu rodilým mluvčím. Spolupracuji trvale s jedním stálým rodilým mluvčím a dle potřeby ještě s dalšími dvěma.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Překlady bez soudního ověření doručuji e-mailem. Překlady se soudním ověřením doručuji / nebo si je zákazník vyzvedne u mně osobně nebo je zasílám poštou.

 • Expresní překlad  –

  Mohu zhotovit expresní překlad přes víkend - bez přirážky na ceně, popřípadě překlad do druhého dne (dle rozsahu a náročnosti textu).

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  Možnost barevného tisku

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem
 • Přepis textu
 • Přepis a překlad z audio/video médií
Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
Cena na dotaz.  cena
Reklama:

Jazykové weby