Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle, Proč si vybrat nás

3 důvody proč si vybrat mě

 1. Spolehlivost

 2. Kvalita

 3. Preciznost

3 výhody, které nabízím

 1. Veškeré překlady do angličtiny jsou přečteny a v případě potřeby korigovány rodilým mluvčím. Služba je zahrnuta v ceně překladu.

 2. Poskytuji překlady s tlumočnickou doložkou a úředním razítkem.

 3. Osobní jednání a přístup. Přímá komunikace.

A navíc…

Nabízím vyhotovení překladů přes víkend bez příplatku.

Můj hlavní přínos pro vás

 • Zakládám si na kvalitě.
 • Jako soudní tlumočník mám právo opatřit překlad tlumočnickou doložkou s úředním razítkem.
 • Jelikož si zakládám na kvalitě a profesionálním přístupu, nechávám při překladech z českého do anglického jazyka VŽDY A VŠE přečíst ještě rodilému mluvčímu. Tato služba je již zahrnuta v ceně překladu. Z dlouholeté praxe vím, že ani sebelepší překladatel, pokud není rodilým mluvčím cílového jazyka – toho do kterého se překládá, není schopen dosáhnout dokonalého překladu.

Co umím opravdu nejlépe

Překládám hlavně

 • právní dokumenty
 • osobní dokumenty (rodné listy, vysvědčení, diplomy, výpisy z rejstříku trestů, oddací listy, atd.)
 • smlouvy
 • obchodní korespondenci, všeobecné obchodní podmínky, nabídky-poptávky, smlouvy atd.
 • návody, příručky, propagační materiály, manuály
 • webové stránky
 • překlady z oblasti humanitních a společenských věd

Moje tradice, historie a zkušenosti

 • V letech 2011/12 jsem absolvovala dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK – JURIDIKUM – Ústav pro další vzdělávání právníků a úspěšně složila zkoušky.
 • Od ledna 2011 jsem členkou Komory soudních tlumočníků.
 • V roce 2010 jsem byla jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk anglický.
 • Jako OSVČ se zabývám překlady od roku 2002.
 • V roce 1998 jsem složila státní jazykovou zkoušku speciální pro obor překladatelský z anglického jazyka.

Mgr. Jana LaSalle

Pod Babykou 277, Vsetín
Reklama:

Jazykové weby