Mgr. Jana LaSalle


Mgr. Jana LaSalle, Vzdělání a praxe

Moje praxe

  1. Od roku 2002 překládám jako OSVČ.

  2. Vyučuji anglický jazyk od roku 1995.

  3. Práce pro jazykovou školu EdCentre s r.o. \www.edcentre.cz \, jako vyučující, koordinátorka výuky, zástupce ředitele a osoba zodpovědná za organizování mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny City&Guilds.\www.cityandguilds.com\

Moje jazykové vzdělání

  • jmenování soudním tlumočníkem jazyka anglického(2010)
  • Pedagogická fakulta MU v Brně

program celoživotního vzdělávání – učitelská způsobilost pro předmět anglický jazyk a literatura na středních školách (2003)

  • státní jazyková škola v Brně

státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský z anglického jazyka (1998)

  • Pedagogická fakulta UP Olomouc

Mgr. – učitelství anglického jazyka pro základní školy (1997)

  • státní jazyková škola ve Zlíně

státní jazyková zkouška všeobecná z anglického jazyka (1992)

Moje vzdělání

Jsem absolventkou:

  • MU Brno – obor „Učitelská způsobilost pro předmět anglický jazyk a literatura na středních školách“ (2003)
  • UP Olomouc – obor "Učitelství anglického jazyka pro základní školy (1997)

Semináře a konference

V současné době absolvuji jednoleté doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě UK.

Moje zahraniční zkušenosti

Cestování je mým koníčkem, při kterém mohu využít a rozvíjet své jazykové dovednosti. Kromě angličtiny mluvím německy a mám pasivní znalost francouzštiny. Během studií na vysoké škole jsem strávila celkem rok ve Velké Británii a v roce 1998 jsem pracovala půl roku ve Švýcarsku. V roce 2010 jsem navštívila na 14 dní USA.

Můj největší překladatelský úspěch

Ke všem překladům přistupuji se stejnou zodpovědností a všechny jsou pro mně stejně důležité.

Mgr. Jana LaSalle

Pod Babykou 277, Vsetín
Reklama:

Jazykové weby